خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار شاهرود

توله ژرمن شولاین ۸ماهه(نر)

دقایقی پیش
توله ژرمن شولاین ۸ماهه(نر)

جوجه محلی وپاپر ودورگ لاری دوماهه فروشی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه محلی وپاپر ودورگ لاری دوماهه فروشی

عروس هلندی.ماده یک سال و نیمه.

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
عروس هلندی.ماده یک سال و نیمه.

کفتر زیبا کاکل فر

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کفتر زیبا کاکل فر

۴عددطوقی سیاه ۱عددالماسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۴عددطوقی سیاه ۱عددالماسی

یک جفت عروس هلندی با قفس

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک جفت عروس هلندی با قفس

سه عدد قفس آهنی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سه عدد قفس آهنی

سگ نگهبان

۳ ساعت پیش
سگ نگهبان

یک سالو نیم

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یک سالو نیم

بچه گربه

۴ ساعت پیش

کوتله رو تخم

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کوتله رو تخم

دوعددکبوتر سفیدوگلی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دوعددکبوتر سفیدوگلی

کود کبوتر

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کود کبوتر

حلزون سالم گوشت سفید.گوشت سیاه

۱,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
حلزون سالم گوشت سفید.گوشت سیاه

بوقلمون گوشتی زنده

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بوقلمون گوشتی زنده

۲۰عددکبوتر پرشی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش

فروش جوجه یک ماه و خورده

۷۲,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش جوجه یک ماه و خورده

جوجه سرلاکی

۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه سرلاکی

طوطی کوتوله

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
طوطی کوتوله

جوجه بوقلمون

۱,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه بوقلمون

عروس هلندی لوتینو دوماهه

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو دوماهه

ساده نر بدون غلط

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
ساده نر بدون غلط

گربه ماده نزدیک یک‌ماهه زاییده با بچه ها

۵ ساعت پیش
گربه ماده نزدیک یک‌ماهه زاییده با بچه ها

یک عدد میش بره سه زه ویک عدد توقولی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
بعدی