خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۹ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸
۲۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۴۴۴,۴۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید ۱۳۷۸بدون رنگ
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید ۱۳۷۸بدون رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۵۰,۲۲۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۵۷,۵۴۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید سفری، مدل ۱۳۷۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸
۲,۵۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
بعدی