خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۸۰

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۵۰,۲۳۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰
۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰ دوگانه بیرون
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰ دوگانه بیرون
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، بدون رنگ
۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، بدون رنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰سورمه ا ی متالیک
۳۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰سورمه ا ی متالیک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید سفری، مدل ۱۳۸۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
بعدی