خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار دوگانه CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار دوگانه CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۴,۵۶۳ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش
پراید CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۵۵,۱۱۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق دار دوگانه بیرون
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق دار دوگانه بیرون
پراید هیدرولیک ۱۳۸۶
۵۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نمایشگاه
پراید هیدرولیک ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
تاکسی پراید گردشی ۸۶ دوگانه کارخانه
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تاکسی پراید گردشی ۸۶ دوگانه کارخانه
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
بعدی