خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰ کیلومتر توافقی
فوری
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸ معاوضه با وانت
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸ معاوضه با وانت
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۲۹,۹۸۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید۱۳۱ دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۸۹,۳۵۹ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۵۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۵۵,۰۶۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۴۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸ عروسک درحد صفر
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸ عروسک درحد صفر
بعدی