خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۹۷

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید مدل ۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید مدل ۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانه با مخزن بزرگ و تازه
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷ دوگانه با مخزن بزرگ و تازه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۱۱ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید ۱۱۱ SE بدون رنگ مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید ۱۱۱ SE بدون رنگ مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE مدل 97
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید 131 SE مدل 97
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۴,۰۰۴ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید ۱۱۱
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید ۱۱۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۳۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی