خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تبریز مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴,۳۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE هاچبک مدل ۹۸ بدون رنگ سفید
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
پراید 111 SE هاچبک مدل ۹۸ بدون رنگ سفید
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پراید مدل 98
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه
پراید مدل 98
پراید ۱۳۱ se مدل ۱۳۹۸
۲۴,۶۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید مدل 98
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
پراید مدل 98
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید مدل ۹۸ در حد صفر
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید مدل ۹۸ در حد صفر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید مدل98 بدون رنگ
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید مدل98 بدون رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی