خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در محله نیرو هوایی مشهد

اپارتمان۱۵۳متری اواخر هاشمیه
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
اپارتمان۱۵۳متری اواخر هاشمیه
۸۵ متر ۲خ هفت تیر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله نیرو هوایی
۸۵ متر ۲خ هفت تیر
آپارتمان135متری هاشمیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
آپارتمان135متری هاشمیه
115 متر فول در اوایل نسترن
۱,۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله نیرو هوایی
آپارتمان 120 متری فول بازسازی جنوبی
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله نیرو هوایی
آپارتمان 120 متری فول بازسازی جنوبی
هفت تیر ۱۲۰متر فول امکانات صفر / برج
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
هفت تیر ۱۲۰متر فول امکانات صفر / برج
آپارتمان۷۵ متر هاشمیه
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان در هاشمیه ۹۱/۱ ، ۱۳۴متر ، ۳خواب
۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان در هاشمیه ۹۱/۱ ، ۱۳۴متر ، ۳خواب
۱۳۱متر اوایل برکپور
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله نیرو هوایی
۱۳۱متر اوایل برکپور
آپارتمان ۱۲۱ متری سه خوابه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان ۱۲۱ متری سه خوابه
۱۵۵متری طرح شکسته/ تراس دلباز/شرقی غربی
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
۱۵۵متری طرح شکسته/ تراس دلباز/شرقی غربی
آپارتمان 107 متری هاشمیه
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
آپارتمان 107 متری هاشمیه
153متری ابتدای برکپور هاشمیه
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
153متری ابتدای برکپور هاشمیه
آپارتمان ۱۶۷ متر ، ۸ سال ساخت ، ۱۹ بهمن فکوری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان ۱۶۷ متر ، ۸ سال ساخت ، ۱۹ بهمن فکوری
آپارتمان ۱۱۸ متر. فکوری۲۱ بهار
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
آپارتمان ۱۱۸ متر. فکوری۲۱ بهار
اپارتمان مسکونی نسترن ۷ فکوری
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
اپارتمان مسکونی نسترن ۷ فکوری
۱۲۰متری برکپور
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
۱۲۰متری برکپور
120 متر 2خواب
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در محله نیرو هوایی
120 متر 2خواب
اپارتمان ۸۵ متری فول
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
اپارتمان ۸۵ متری فول
آپارتمان ۱۸۰ متری هنرستان
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در محله نیرو هوایی
۷۶ متری . شمالی
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله نیرو هوایی
قبلیبعدی