خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در مشهد

پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در گاز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در قوچان
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در محله طلاب
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در هاشمیه
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
۱۹۸ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش در امام رضا
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید ۱۳۲مدل ۹۱
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در باهنر
پراید ۱۳۲مدل ۹۱
پراید 132 دوگانه بی رنگ
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش در باهنر
پراید 132 دوگانه بی رنگ
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰دوگانه
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهرک ابوذر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰دوگانه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در عبدالمطلب
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در امیریه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۵۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در کوشش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در کاشمر
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در ثامن
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در رسالت
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
بعدی