خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۶,۸۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بهارستان
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۳۱,۴۶۱ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵,۵۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
مدل ۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در بهارستان
مدل ۸۲
پراید مدل ۱۳۸۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در بهارستان
پراید مدل ۱۳۸۵
خودروپراید۱۳۱SEدوگانه دستی مخزن بزرگ
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بهارستان
خودروپراید۱۳۱SEدوگانه دستی مخزن بزرگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
۷,۲۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در بهارستان
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بهارستان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۸۵ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 دوگانه سوز،
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
پراید 131 دوگانه سوز،
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در بهارستان
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش در بهارستان
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
بعدی