خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید هاچبک، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
۱۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در بازار
پراید هاچبک، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بازار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بازار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در بازار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بازار
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در بازار
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۸۸,۷۵۵ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در بازار
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در بازار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در بازار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۷۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در بازار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بازار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بازار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
۱,۶۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ هفته پیش در بازار
بعدی