خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۴۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۳۳۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 TL، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صبا صندوقدار مدل88
۳۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صبا صندوقدار مدل88
پراید مدل 1398
۵۶,۷۴۵ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید مدل 1398
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۸
۰ کیلومتر ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید سفیدهاچبک فنی
۵۲۰ کیلومتر ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید سفیدهاچبک فنی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
فروش پراید ۱۳۱SE
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
فروش پراید ۱۳۱SE
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴،بدون رنگ، فوق سالم
۴۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴،بدون رنگ، فوق سالم
پراید 131 SE آبی مدل ۱۳۹۸
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE آبی مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ دوگانهCNG
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ دوگانهCNG
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی