خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در دولتخواه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دولتخواه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید
۳۵۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دولتخواه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دولتخواه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۴,۵۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دولتخواه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۸
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دولتخواه
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دولتخواه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در دولتخواه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۲۴,۵۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولتخواه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۷۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولتخواه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولتخواه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولتخواه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در دولتخواه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دولتخواه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی