خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در فلاح
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید قرمز سیر متالیک ، مدل 1386
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در فلاح
پراید قرمز سیر متالیک ، مدل 1386
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش در فلاح
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در فلاح
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در فلاح
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲۱ ساعت پیش در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۴۴۰ کیلومتر توافقی
دیروز در فلاح
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلاح
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۷ فنی سالم به شرط
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در فلاح
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۷ فنی سالم به شرط
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸ بی رنگ
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلاح
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸ بی رنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلاح
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فلاح
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید ۱۳۲ بی رنگ
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فلاح
پراید ۱۳۲ بی رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فلاح
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فلاح
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۵۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در فلاح
بعدی