خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید فرمان هیدرولیک خاکستری مدل ۸۶
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در جی
پراید فرمان هیدرولیک خاکستری مدل ۸۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در جی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید مدل ۱۳۸۱
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جی
پراید مدل ۱۳۸۱
پراید بیرنگ ۸۲ موتور تازه تعمیر اساسی
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جی
پراید بیرنگ ۸۲ موتور تازه تعمیر اساسی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در جی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در جی
پراید صندوقدار ۸۵ سالم
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جی
پراید صندوقدار ۸۵ سالم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۵۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جی
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SL،مدل ۹۱ نوک مدادی
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در جی
پراید 131 SL،مدل ۹۱ نوک مدادی
پراید 131، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جی
پراید 131، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷
پراید ترتمیزه هزارسیصد نودهشت
۴۱ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جی
پراید  ترتمیزه هزارسیصد نودهشت
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جی
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار CNG کارخانه، مدل ۱۳۸۳
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در جی
پراید صندوق‌دار CNG کارخانه، مدل ۱۳۸۳
بعدی