خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در جیحون
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در جیحون
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در جیحون
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۳۱۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در جیحون
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۹۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صندوق دار
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در جیحون
پراید صندوق دار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جیحون
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوقدار مدل ٩٢
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جیحون
پراید صندوقدار مدل ٩٢
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جیحون
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید ١٣٢ مدل ١٣٨٨
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در جیحون
پراید ١٣٢ مدل ١٣٨٨
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در جیحون
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جیحون
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۱۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 141 سالم ، مدل ۱۳۸۶ بدون ۱ خرج
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در جیحون
پراید 141 سالم ، مدل ۱۳۸۶ بدون ۱  خرج
خودرو پراید
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در جیحون
خودرو پراید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در جیحون
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جیحون
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۲۳۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در جیحون
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پرایدلازرورقی سالم ب شرط کارشناس
۱۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در جیحون
پرایدلازرورقی سالم ب شرط کارشناس
بعدی