خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در کن
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید اتوماتیک، مدل ۱۳۸۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کن
پراید 132 ساده، مدل۱۳۸۲ تر تمیز سالم
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کن
پراید 132 ساده، مدل۱۳۸۲ تر تمیز سالم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کن
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کن
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کن
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در کن
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ نوک مدادی
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ نوک مدادی
پرایدسفید،سالم،کولرروشن،مدل١٣٨٩،بدون رنگشدگى
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در کن
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کن
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
بعدی