خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۶,۵۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 مدل 98
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خانی‌آباد نو
پراید 131 مدل 98
پراید SE131 بی رنگ تک برگ سند
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پراید SE131 بی رنگ تک برگ سند
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۷ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
وانت پراید خشک فول
۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در خانی‌آباد نو
وانت پراید خشک فول
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خانی‌آباد نو
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خانی‌آباد نو
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خانی‌آباد نو
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خانی‌آباد نو
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خانی‌آباد نو
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در خانی‌آباد نو
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
پراید ١٣٢ مدل ٩١
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید ١٣٢ مدل ٩١
پراید مدل ۱۳۹۶ بیرنگ
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید مدل ۱۳۹۶ بیرنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۲,۳۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خانی‌آباد نو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خانی‌آباد نو
بعدی