خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پرایدSL131 مدل 1390
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در لویزان
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در لویزان
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید مدل ۸۶ بیرنگ
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در لویزان
پراید مدل ۸۶ بیرنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در لویزان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در لویزان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در لویزان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در لویزان
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در لویزان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 111 EX، مدل ۲۰۱۳ - ۱۳۹۲
۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در لویزان
پراید 111 EX، مدل ۲۰۱۳ - ۱۳۹۲
پراید 96
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در لویزان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در لویزان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در لویزان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در لویزان
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۴۱,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید صفر کیلومتر
۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
فروش پراید صفر کیلومتر
۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
فروش پراید صفر کیلومتر
پراید صفر رنگ سفید
۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید
۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لویزان
پراید
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لویزان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
بعدی