خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش در مجیدیه
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۴۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۷ - ۱۳۸۶
۵۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مجیدیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۷ - ۱۳۸۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مجیدیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مجیدیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مجیدیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
۸۱,۶۴۵ کیلومتر توافقی
پریروز در مجیدیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در مجیدیه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید١١١ مدل ٩٢
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مجیدیه
پراید١١١ مدل ٩٢
پراید هاچبک کره اى مدل ٧٤ سالم
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در مجیدیه
پراید هاچبک کره اى مدل ٧٤ سالم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مجیدیه
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۸
۶۳,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش در مجیدیه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۸
خودرو پراید مدل 91
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مجیدیه
خودرو پراید مدل 91
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مجیدیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید ۱۳۱
۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در مجیدیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مجیدیه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 111 ، مدل ۱۳۹۷
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
پراید 111 ، مدل ۱۳۹۷
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۱۵,۸۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید وانت 151 مدل 1400 صفر خشک آزاد
۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجیدیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
بعدی