خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهران شمالی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوقدار مدل 1388
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در شهران شمالی
پراید صندوقدار مدل 1388
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۲ ساعت پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید ۱۱۱ se
۸۵ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در شهران شمالی
پراید ۱۱۱ se
پراید ۱۳۱ نقره ای تمیز
۱۶۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهران شمالی
پراید ۱۳۱ نقره ای  تمیز
پراید 111 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهران شمالی
پراید 111 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار انژکتور بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار انژکتور بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهران شمالی
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱,۵۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲ پراید مدل۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲ پراید مدل۸۲
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۶
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهران شمالی
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۵
۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ روز پیش در شهران شمالی
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهران شمالی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۶۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید ١٣١ مدل ٩٧
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهران شمالی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهران شمالی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهران شمالی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید131 مدل 1398
۳۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش در شهران شمالی
پراید131 مدل 1398
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهران شمالی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در شهران شمالی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهران شمالی
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در شهران شمالی
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش در شهران شمالی
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۷
بعدی