خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
۱۶۷ کیلومتر ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۸ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۷
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۵
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۷,۵۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مهرآباد جنوبی
پراید سفید ۹۹
۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پرایدصندوقداربنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پرایدصندوقداربنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۰ کیلومتر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید مدل 89 دوگانه cng نوک مدادی
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید مدل 89 دوگانه cng  نوک مدادی
پراید صندوق‌دار دوگانه مدل ۱۳۸۴
۳۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار دوگانه مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۴ سالم
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۴ سالم
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۵,۲۴۷ کیلومتر جهت معاوضه
۷ روز پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید ۱۴۱مدل ۹۰
۲۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرآباد جنوبی
پراید ۱۴۱مدل ۹۰
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرآباد جنوبی
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی