خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ بی رنگ و لیسه
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ بی رنگ و لیسه
پراید مدل90
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ لا زرورق
۱۳,۹۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ لا زرورق
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در یوسف‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در یوسف‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۳
*پراید کره ای وارداتی مدل ۱۹۹۳*
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در یوسف‌آباد
*پراید کره ای وارداتی مدل ۱۹۹۳*
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید131 سفید مدل SE سال 1396فرمان هیدرولیک
۹۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ معاوضه با 206 تیپ 2 هم
۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در یوسف‌آباد
پراید صندوق دار بنزینی
۲۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در یوسف‌آباد
پراید صندوق دار بنزینی
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۵
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در یوسف‌آباد
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید 132 SL مدل ۱۳۸۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳,۷۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۹
۵۱,۲۴۶ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در یوسف‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷
بعدی