پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸

۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در افسریه
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در اتابک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در وردآورد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید ۱۳۱

۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهرانپارس شرقی
پراید ۱۳۱

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مسعودیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حسن‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تولید دارو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید CNG، مدل ۱۳۷۸ معاوضه با موتور

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آذری
پراید CNG، مدل ۱۳۷۸ معاوضه با موتور

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در افسریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۵۸,۷۴۴ کیلومتر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امام حسین(ع)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۸

۵,۴۰۰ کیلومتر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اندیشه (شهر زیبا)

پراید مدل ۱۳۷۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران‌سر
پراید  مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سبلان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اتابک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸

۳۲۶,۴۸۸ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نفت (منطقه ۵)
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفائیه (چشمه علی)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ولنجک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پرایدج صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قیطریه
پرایدج صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید ۷۸ کار راه اندازgtx

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قبا
پراید ۷۸ کار راه اندازgtx

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۲۳۵,۶۸۹ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خانی‌آباد نو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذری
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸