خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۷۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در مسعودیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۴۴,۵۷۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در پردیس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید مدل ۱۳۷۸جوون پسند
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در رباط کریم
پراید مدل ۱۳۷۸جوون پسند
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در نیرو هوایی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیوا
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۷۸,۵۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در یاخچی‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸
۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اختیاریه
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۶۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در شهرک کیانشهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پیروزی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش در مرزداران
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشیریه
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۸
پرایدکولر دار مدل ۱۳۷۸
۳۵۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش در شهر ری - استخر
پرایدکولر دار مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش در اختیاریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
۰ کیلومتر ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مسعودیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۸
پراید صبا LPG مدل۷۸ در حد ۹۰
۳۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهریار
پراید صبا LPG مدل۷۸ در حد ۹۰
پراید ۷۸ دوگانه سوزCNG بیمه ۱۱ماه
۵۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پاکدشت
پراید ۷۸ دوگانه سوزCNG بیمه ۱۱ماه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک راه‌آهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
پراید78
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش در پیروزی
پراید78
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهید دستغیب
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۸
بعدی