خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۷۹

پرایدمدل79
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در بریانک
پرایدمدل79
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آذری
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در خزانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید۷۹ کم کارکرد بدون رنگ
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در آهنگ
پراید۷۹ کم کارکرد بدون رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در پرند
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۶۰۰ کیلومتر ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۹
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
دیروز در شهر ری - استخر
پراید هاچبک، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رباط کریم
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نعمت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوقدار سفید مدل 1379
۳۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سعادت‌آباد
پراید صندوقدار سفید مدل 1379
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹
۲۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در یافت‌آباد
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹
پراید مدل ۷۹سالم
۳ کیلومتر توافقی
دیروز در فدک
پراید مدل ۷۹سالم
پراید مدل ۷۹ فقط معاوضه با اسقاطی ویا اوراقی
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خاوران
پراید مدل ۷۹ فقط معاوضه با اسقاطی ویا اوراقی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۱۰۰ کیلومتر ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ازگل
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
پراید صندوق‌دار دوگانه CNG، مدل ۱۳۷۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بریانک
پراید صندوق‌دار دوگانه CNG، مدل ۱۳۷۹
پرایدصنقدار مدل۷۹
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در شهریار
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹
۱,۲۳۴ کیلومتر ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
۳۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹
بعدی