خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۰

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در افسریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید سفری، مدل ۱۳۸۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در جوانمرد قصاب
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰،کاملا خانگی
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در نیرو هوایی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰،کاملا خانگی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در سعیدآباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در شهرک استقلال
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در جی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰ رینگ اسپرت
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شوش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰ رینگ اسپرت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۰۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش در باغ فیض
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش در قرچک
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید سفری، مدل ۱۳۸۰
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در اتابک
پراید ، مدل ۱۳۸۰
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اوین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید سفری، مدل ۱۳۸۰
۲۶۱,۸۶۷ کیلومتر توافقی
دیروز در جنت‌آباد مرکزی
پراید 1380در بومهن
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در بومهن
پراید 1380در بومهن
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جوادیه
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در میدان حر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک کیانشهر
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
۲۸۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خانی‌آباد نو
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۰
پراید هاچبک
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اندیشه
پراید هاچبک
بعدی