خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۱

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱ بیرنگ
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در افسریه
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱ دوگانه
۰ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در رباط کریم
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ائمه اطهار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بومهن
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار CNG
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در تهران‌نو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
۲۵۰ کیلومتر ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱ در حد 85
۸,۵۸۵ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در اندیشه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱ در حد 85
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۲ - ۱۳۸۱
۱۱,۱۱۱ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 EX، مدل ۲۰۰۲ - ۱۳۸۱
پراید مدل ۸۱ دوگانه ال پی جی در حد صفر
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در رباط کریم
پراید مدل ۸۱ دوگانه ال پی جی در حد صفر
خودرو پراید 81بنزینی
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در قرچک
خودرو پراید 81بنزینی
پرایدسفیدصندوق دار
۱۸۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش در نارمک
پرایدسفیدصندوق دار
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهریار
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۳۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در باغ فیض
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳,۸۶۶ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید مدل ۱۳۸۱
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش در آرژانتین
پراید مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران‌نو
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۲۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باغ فیض
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۲۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مسعودیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فلاح
بعدی