خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در فلاح
پراید مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فرحزاد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۸۲
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
پراید مدل ۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۶۷,۴۵۵ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید 141 سالم مدل ۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱,۲۳۴ کیلومتر ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل ۸۲ فروش
۰ کیلومتر ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در بومهن
پراید مدل ۸۲ فروش
پراید ٨٢ بی رنگ
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش در ارم
پراید ٨٢ بی رنگ
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در پردیس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۹۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در ابوذر (منطقه ۱۵)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۹۱,۴۵۲ کیلومتر ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پرایدمدل۸۲تصادفی آسیب جزیی
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رباط کریم
پرایدمدل۸۲تصادفی آسیب جزیی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گمرک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید سواری مدل ۱۳۸۲
۲۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشیریه
پراید مدل ۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شریفی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل 82
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل 82
بعدی