خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۴

پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در رباط کریم
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید84دوگانه
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در استاد معین
پراید84دوگانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۱۲,۵۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پرند
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۸ ساعت پیش در قرچک
پراید بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
فوری در سیدخندان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید مدل ۱۳۸۴
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در ورامین
پراید مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در نظام‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸٤
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهر ری - هاشم‌آباد
پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸٤
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در جوادیه تهرانپارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۲۳ کیلومتر جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش در نظام‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در پرند
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پرایدمدل۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در دولتخواه
پرایدمدل۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در خاک سفید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در هروی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در گمرک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در شهر قدس
بعدی