خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۶

پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
یک ربع پیش در رباط کریم
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نیم ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوی نوبنیاد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پرایدمدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پاکدشت
پرایدمدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار ۲گانه دستی‌CNG مدل ۱۳۸۶
۴۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار ۲گانه دستی‌CNG مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صبا بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید صبا بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۷۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مرزداران
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید ۸۶ دوگانه کارخانه بی رنگ فنی سالم وبسیارتمیز
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در بریانک
پراید ۸۶ دوگانه کارخانه بی رنگ فنی سالم وبسیارتمیز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شادآباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۹۴,۶۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید سالم به شرط مدل ۱۳۸۶
۳۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در شهر ری - تقی‌آباد
پراید سالم به شرط مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق دار مدل 86
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در جیحون
پراید صندوق دار مدل 86
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در آهنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار، مدل ۱۳۸۶
۳۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ هیدرولیک
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ هیدرولیک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سبلان
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در ورامین
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۶
پرایددوگانهCNGمدل۸۶
۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در رباط کریم
پرایددوگانهCNGمدل۸۶
بعدی