خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شهر ری - شهرک شهید مفتح
پراید مدل۸۷ دوگانه کارخانه
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در پاکدشت
پراید مدل۸۷ دوگانه کارخانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهرانپارس غربی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در عبدالله‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پردیس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در مسعودیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امام حسین(ع)
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۶۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در میدان حر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۴۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در کوی هفدهم شهریور
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ ساعت پیش در منیریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید مدل ۱۳۸۷ هیدرولیک
۱۹۸ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در پلیس
پراید مدل ۱۳۸۷ هیدرولیک
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷دوگانه سی ان جی
۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مشیریه
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷دوگانه سی ان جی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ سلامت
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ورامین
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷ سلامت
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آذری
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در شهران جنوبی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
۲۷۵,۱۳۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در پاکدشت
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۲۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهر قدس
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در استاد معین
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
بعدی