خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۹ - ۱۳۸۸
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در فلاح
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۹ - ۱۳۸۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در پاکدشت
پراید مدل ۸۸ کم کارکرد
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
یک ربع پیش در تهرانپارس شرقی
پراید مدل ۸۸ کم کارکرد
هاچبک 88 هیدرولیک فول لوازم
۲۰۶ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در چیتگر
هاچبک 88 هیدرولیک فول لوازم
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهادت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید مدل ۸۸ صندوق دار سالم
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دولاب
پراید مدل ۸۸ صندوق دار سالم
پراید بژ مدل ۸۸
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در پردیس
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در ابراهیم‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
هاچبک عروسک مدل ۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رباط کریم
هاچبک عروسک  مدل ۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در دولاب
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در مهرآباد جنوبی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در امیریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۴۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در پاسداران
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
مدل۸۸ هیدرولیک، تک سوز ،بدون رنگ،
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در شهریار
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در یاخچی‌آباد
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در ظفر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ فرمان هیدرولیگ
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸ فرمان هیدرولیگ
پراید ۱۳۱ EX، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در رباط کریم
پراید ۱۳۱ EX، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش در نظام‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در پونک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۱۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در مینابی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش در شهریار
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
بعدی