خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ دوگانه کارخانه

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در تهران‌سر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹ دوگانه کارخانه

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۲۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آذری
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در سیدخندان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در خزانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ابن بابویه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹

۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در اندیشه (شهر زیبا)
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹

پراید٨٩ فرمان هیدرولیک تمیز

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک غرب
پراید٨٩ فرمان هیدرولیک تمیز

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در طرشت
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوقدار بنزینی ، مدل ۱۳۸۹

۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آذری
پراید صندوقدار بنزینی ، مدل ۱۳۸۹

پراید 111 SL، مدل ۱۳۸۹

۳۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قلهک
پراید 111 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۴۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مینا
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG،دوگانه کارخانه،مدل ۱۳۸۹

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در کاروان
پراید صندوق‌دار CNG،دوگانه کارخانه،مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در فرودگاه مهرآباد
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹

پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در تجریش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹

پراید ٨٩ هیدرولیک

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در نارمک
پراید ٨٩ هیدرولیک

پراید صندوقدار CNG مدل 1389. بازدیدورامین

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در افسریه
پراید صندوقدار CNG مدل 1389. بازدیدورامین

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بهارستان
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در خلیج فارس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در افسریه

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در هاشمی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خاوران
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۸۹