پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ، مدل ۱۳۸۹
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در رباط کریم
پراید 132 ، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در مشیریه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در تهرانپارس شرقی
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در شهرک نفت (منطقه ۱)
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید ۱۳۸۹
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در سلسبیل
پراید ۱۳۸۹
خودرو پراید ۱۱۱ ۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در اتابک
خودرو پراید ۱۱۱ ۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در اندیشه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۸۷,۷۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در گمرک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پاکدشت
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 EX، مدل ۱۳۸۹
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
پراید 111 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۶۷ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر قدس
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SL، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در فلاح
پراید 111 SL، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۹
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در صادقیه
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در پاکدشت
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SX، مدل ۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
پراید 111 SX، مدل ۸۹
پراید صندوقدار ۸۹ هیدرولیک
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نمایشگاه در دانشگاه علم و صنعت
پراید صندوقدار ۸۹ هیدرولیک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهر ری - اقدسیه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در رباط کریم
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید، مدل ۱۳۸۹
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
پراید، مدل ۱۳۸۹
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۱۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
پراید 111 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۳۳,۳۳۳ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فلاح
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۹۰
۱۸۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در حکیمیه
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۹۰