خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۰

پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۸۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در دانشگاه علم و صنعت
پراید 111 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ورامین
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131slمدل 90بدون رنگ ولی نیاز به رنگ دارد
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در اسفندیاری
پراید 131slمدل 90بدون رنگ ولی نیاز به رنگ دارد
پراید 131 SX، مدل آخر برج ۱۲ ۱۳۹۰
۱۹۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در دولت‌آباد
پراید 131 SX، مدل  آخر برج ۱۲  ۱۳۹۰
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش در استاد معین
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در فلاح
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهر قدس
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131مدل 1385
۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش در شهر قدس
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۷,۵۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در استخر
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شهریار
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۹ ساعت پیش در پاکدشت
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۴۶,۱۱۸ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهریار
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش در شهرک شریعتی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۰
۱۸۳,۲۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۴ ساعت پیش در افسریه
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید مدل 90
۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در حکیمیه
پراید مدل 90
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهریار
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی فردوس
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۴,۱۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قرچک
پراید 132 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
بعدی