خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۱

پراید ۱۳۱ sx

۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در سیزده آبان
پراید ۱۳۱ sx

پراید 111 SL، مدل ۱۳۹۱

۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در ستارخان

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۷۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در استخر
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱بیرنگ

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در آذری
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱بیرنگ

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در سیزده آبان
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱ بیرنگ دوگانه

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مشیریه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱ بیرنگ دوگانه

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در استخر
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در جیحون
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۲۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ در حد بدون رنگ

۱۷۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آجودانیه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ در حد بدون رنگ

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱

۲۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱

پرایدآخر۹۱.فنی‌سالم‌بشرط

۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ظهیرآباد
پرایدآخر۹۱.فنی‌سالم‌بشرط

پراید 91 sx

۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سیدخندان
پراید 91 sx

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱

۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱

۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در افسریه

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهرانپارس شرقی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهید رجایی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱

۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در حکیمیه
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱

پراید۱۴۱مدل۹۱

۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در خانی‌آباد

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱

۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در سیزده آبان
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱

پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱

۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قلهک

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در استخر
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۱