خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۱

پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
یک ربع پیش در نظام‌آباد
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در خانی‌آباد
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۹۷ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در مرزداران
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در لویزان
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در سرآسیاب مهرآباد
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش در اوقاف
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک کیانشهر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در لواسان
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در گمرک
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در اکباتان
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آهنگ
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 فول فروشی
۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش در نازی‌آباد
پراید 131 فول فروشی
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نواب
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱ دوگانه اتومات
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در پاکدشت
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱ دوگانه اتومات
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در افسریه
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۳۴,۵۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آهنگ
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در آبشار
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در جنت‌آباد مرکزی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید سفید SX 131 دوگانه سوز،
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در باغ فیض
پراید سفید SX 131 دوگانه سوز،
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پونک
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در اختیاریه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قرچک
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
بعدی