خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۲

پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۲
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در صالح‌آباد شرقی
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۲ بدونه رنگ کم کارکرد
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ورامین
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۲ بدونه رنگ کم کارکرد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۴۴,۲۱۴ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در آذری
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در جنت‌آباد شمالی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهریار
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در یاخچی‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش در پاکدشت
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در قیام‌دشت
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید ۱۱۱ مدل ۹۲
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در میدان انقلاب
پراید ۱۱۱ مدل ۹۲
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهریار
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ورامین
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲ سند دست اول
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سازمان آب
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲ سند دست اول
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مخصوص
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در استخر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
۱۷۹,۵۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهران جنوبی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۲
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آهنگ
پراید 111 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید ۱۳۱ LE مدل 92
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در اندیشه
پراید ۱۳۱ LE مدل 92
پراید 131 LE، مدل آخر۱۳۹۲
۱۳۴ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شمیران‌نو
پراید 131 LE، مدل آخر۱۳۹۲
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در یافت‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۲
بعدی