خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در تهران مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در شهریار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در طرشت
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۶,۵۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در آهنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آذری
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دریاچه شهدای خلیج فارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهریار
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید ۱۱۱ سفید مدل ۹۶
۵۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری در کوی فردوس
پراید ۱۱۱ سفید مدل ۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱ ساعت پیش در شمس‌آباد
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶ سالم کارکرد ۲۷
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶ سالم کارکرد ۲۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهر قدس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران‌سر
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶ درحد
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶ درحد
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶ - اسقاط
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در کوی فردوس
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک ولیعصر
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در ابراهیم‌آباد
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در سیزده آبان
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در نعمت‌آباد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در رباط کریم
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش در خزانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶/۱۲ تمیز فنی سالم به شرط
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران‌سر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶/۱۲ تمیز فنی سالم به شرط
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش در استاد معین
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۶
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۶
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در دانشگاه شریف
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۶
بعدی