خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در پیروزی تهران

100 متر دفتر کار بر اصلی پیروزی
توافقی
آژانس املاک در پیروزی
100 متر دفتر کار بر اصلی پیروزی
دفترکار 110متری بر اصلی پیروزی/مترو نیروهوایی
توافقی
آژانس املاک در پیروزی
دفترکار 110متری بر اصلی پیروزی/مترو نیروهوایی
دفتر کار 102 متر بر اصلی پیروزی
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفتر کار 43 متر بر اصلی پیروزی
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفتر کار 43 متر بر اصلی پیروزی
پیروزی ۶۵ متر موقعیت اداری
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
بر خیابان پیروزی ۸۸ متر آپارتمان سند اداری
۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
بر خیابان پیروزی ساختمان پزشکان ۱۴۰ متر
توافقی
آژانس املاک در پیروزی
70متربراصلی پیروزی/ سنداداری /خوش نقشه
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
70متربراصلی پیروزی/ سنداداری /خوش نقشه
برخیابان پیروزى/٨٦مترجنب مترو
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پیروزی
برخیابان پیروزى/٨٦مترجنب مترو
برخیابان پیروزى/٦٤متر طبقه اول گذر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
برخیابان پیروزى/٦٤متر طبقه اول گذر
براصلی خ پیروزی تابلوخور سنداداری
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پیروزی
پیروزی ۶۶ متر موقعیت اداری
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
خیابان پیروزی ۸۵ متر
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفترکار 102متر بر پیروزی /مترو پیروزی
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفترکار 102متر بر پیروزی /مترو پیروزی
دفترکار 78متری بر پیروزی/سه راه سلیمانیه
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفترکار 78متری بر پیروزی/سه راه سلیمانیه
دفترکار 95متر بر اصلی پیروزی /مترو نیروهوایی
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفترکار 95متر بر اصلی پیروزی /مترو نیروهوایی
دفترکار 45متر بر پیروزی/سه راه سلیمانیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در پیروزی
دفترکار 45متر بر پیروزی/سه راه سلیمانیه
برخیابان پیروزى/١۰۵ متر موقعیت ادارى با پارکینگ
توافقی
پریروز در پیروزی
برخیابان پیروزى/١۰۵ متر موقعیت ادارى با پارکینگ
برخیابان پیروزى/واحد١٠٣مترى ساختمان پزشکان
توافقی
پریروز در پیروزی
برخیابان پیروزى/واحد١٠٣مترى ساختمان پزشکان
برخیابان پیروزى/١٣٧متر طبقه اول ساختمان پزشکان
توافقی
پریروز در پیروزی
برخیابان پیروزى/١٣٧متر طبقه اول ساختمان پزشکان
برخیابان پیروزى/١١٠ متر باپارکینگ
توافقی
پریروز در پیروزی
برخیابان پیروزى/١١٠ متر باپارکینگ
اداری بر اصلی پیروزی جنب مترو
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پیروزی
اداری بر اصلی پیروزی جنب مترو
آپارتمان موقعیت اداری ٦٤ متر بر پیروزی
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پیروزی
آپارتمان موقعیت اداری ٦٤ متر بر پیروزی
دفتر کار 63 متر بر اصلی پیروزی
توافقی
آژانس املاک در پیروزی
دفتر کار 63 متر بر اصلی پیروزی
بعدی