رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در زیتون کارمندی اهواز

مغازه اصلی زیتون
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه اصلی زیتون
مغازه ۲۵متر زیتون کارمندی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه ۲۵متر زیتون کارمندی
واحد پزشکی زیتون کارمندی ٩٠ متر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در زیتون کارمندی
واحد پزشکی زیتون کارمندی ٩٠ متر
اجاره مغازه در سیتی سنتر مهزیار مناسب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
اجاره مغازه در سیتی سنتر مهزیار مناسب
مغازه 41متر کف ،45 متر بالکن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه 41متر کف ،45 متر بالکن
مغازه 75متری مناسب برای تمامی مشاغل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه 75متری مناسب برای تمامی مشاغل
مغازه ۳۰ متری در سیتی سنتر مهزیار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه ۳۰ متری در سیتی سنتر مهزیار
اجاره مغازه زیتون کارمندی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۴ ساعت پیش در زیتون کارمندی
اجاره مغازه زیتون کارمندی
رهن و اجاره مغازه ۷۰ متری / اصلی زهره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در زیتون کارمندی
رهن و اجاره مغازه ۷۰ متری / اصلی زهره
واحد اداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۸ ساعت پیش در زیتون کارمندی
واحد اداری
مغازه خ زهره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه خ زهره
یه باب مغازه درسی تی سنترمهزیار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
یه باب مغازه درسی تی سنترمهزیار
مغازه 48متر اصلی زیتون مناسب برای تمامی مشاغل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در زیتون کارمندی
مغازه 48متر اصلی زیتون مناسب برای تمامی مشاغل
رهن و اجاره باشگاه ورزشی زیتون کارمندی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در زیتون کارمندی
رهن و اجاره باشگاه ورزشی زیتون کارمندی
ساختمان پزشکان زیتون کارمندی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در زیتون کارمندی
ساختمان پزشکان زیتون کارمندی
مغازه ۴۹ متر بر اصلی زیتون کارمندی فلکه سنگر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه ۴۹ متر بر اصلی زیتون کارمندی فلکه سنگر
مغازه ۳۵ متر... شهرک شاهد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه ۳۵ متر... شهرک شاهد
مغازه ۲۱ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه ۲۱ متر
مغازه اصلی زیتون
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه اصلی زیتون
مغازه تجاری نوساز با عرض
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه تجاری نوساز با عرض
واحد اداری تجاری واقع در اصلی زیتون
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در زیتون کارمندی
واحد اداری تجاری واقع در اصلی زیتون
مغازه 100 متری / 90 متری / 80 متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه 100 متری / 90 متری / 80 متری
مغازه ۲۹ متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در زیتون کارمندی
مغازه ۲۹ متری
واحد داری زیتون کارمندی ٩٥ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
واحد داری زیتون کارمندی ٩٥ متر
بعدی