رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در دانشجو مشهد

۱۰۰ متر دفترکار حاشیه دانش آموز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
۱۰۰ متر دفترکار حاشیه دانش آموز
دفترکار شراکتی با لوازم کامل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دانشجو
۱۶۵ متر دفترکار/حاشیه معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دانشجو
۱۶۵ متر دفترکار/حاشیه معلم
آپارتمان 80 متری حاشیه دانشجو اداری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دانشجو
آپارتمان 80 متری حاشیه دانشجو اداری
حاشیه دانش آموز/درب مستقل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
حاشیه دانش آموز/درب مستقل
دفتر کار حاشیه دانشجو+تخلیه آماده تحویل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
دفتر کار حاشیه دانشجو+تخلیه آماده تحویل
دفتر کار 120 متری دانش اموز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
440متردفترکاردوطبقه چهاراه دانشجو
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
۸۰ متری/مناسب مطب/دفتر وکالت/زیبایی/لوکیشن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
۸۰ متری/مناسب مطب/دفتر وکالت/زیبایی/لوکیشن
دفتر کار حاشیه دانش اموز صد متر دونبش
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دانشجو
دفتر کار حاشیه دانش اموز صد متر دونبش
دفترکار ویلایی دربستی دوطبقه دانش اموز ۲۵۰متر(معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
دفتر کار یا غرفه 120متر تجاری دائم بلوار کلاهدوز
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در دانشجو
دفترکارحاشیه بلوار معلم 100متری طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
دفترکارحاشیه بلوار معلم 100متری طبقه اول
۱۵۰ متر دفتر کار حاشیه معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در دانشجو
180 متر ویلایی دربست
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
ادارای اشتراکی مناسب وکلا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
دفتر کار حاشیه معلم اسانسور دار
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
دفترکار بلوار دانش اموز ۱۴۰مترشیک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
دفترکار ویلایی دربستی دوطبقه دانش اموز ۲۵۰متر(معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
2 عدد دفتر کاردانشجوصیاد مناسب دفترسالن زیبایی مطب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
دفترکار/جهت کاربدون تابلو/حاشیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
حاشیه معلم /بین دانشجو و دانش آموز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
حاشیه معلم /بین دانشجو و دانش آموز
۱۰۰ متر دفترکار /چهارراه دانشجو/مناسب دفتر وکالت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
۱۰۰ متر دفترکار /چهارراه دانشجو/مناسب دفتر وکالت
دفترکار آرایشگاه زنانه سیدرضی تجاریدار ۸۰متر(معلم)
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دانشجو
قبلیبعدی