رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در هاشمیه مشهد

دفتر کار سالن /۱۴۰ متر /اول سامانیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
دفتر کار  سالن /۱۴۰ متر /اول سامانیه
65 متر درب مستقل/ اوایل هاشمیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
دفتر کار ۱۷۰ متر حاشیه هاشمیه ۱۷۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
دفتر کار ۱۷۰ متر حاشیه هاشمیه ۱۷۰ متر
اجاره دفتر کار فول شیک
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در هاشمیه
اجاره دفتر کار فول شیک
زیر زمین جهت باشگاه حاشیه پیروزی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
145متر دفترکار تک واحدی هاشمیه 33
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
145متر دفترکار تک واحدی هاشمیه 33
۱۶۰ متر سالن زیر همکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
اتاق 20 متر مربع داخل پیلوت مناسب دفتر کار وانبار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در هاشمیه
750متر تریبلکس دفتر کار و مشاغل معتبر هاشمیه صارمی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
80متر دفتر کاربا 90 متر حیاط
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
80متر دفتر کاربا 90 متر حیاط
اتاق اجاره ای برای کاشت مژه
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
۸۰ متر *فول امکانات* هاشمیه ۲۴
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
۸۰ متر *فول امکانات* هاشمیه ۲۴
300متر*2واحد مستقل/مناسب مشاغل*هاشمیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
300متر*2واحد مستقل/مناسب مشاغل*هاشمیه
اجاره دفتر کار هاشمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
اجاره دفتر کار هاشمیه
۲۵۰ متر ویلایی اول هاشمیه شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
۲۵۰ متر ویلایی اول هاشمیه شیک
دفترکار تجاری دایم*پیروزی*
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
دفترکار تجاری دایم*پیروزی*
ویلائی دو واحد مستقل هاشمیه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
ویلائی دو واحد مستقل هاشمیه
اجاره لاین ارایشگاه
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
اجاره لاین ارایشگاه
۷۵۰ متر ویلایی دربست هاشمیه اجاره اداری
ودیعه: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در هاشمیه
اپارتمان پزشکی/مطب/هاشمیه11/فول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در هاشمیه
۹۰ متر همکف درب مستقل سامانیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هاشمیه
170متر تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هاشمیه
170متر تجاری دائم
750متر تریبلکس دفتر کار و مشاغل معتبر هاشمیه صارمی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هاشمیه
۲۵۰ متر ویلایی اول هاشمیه شیک
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هاشمیه
۲۵۰ متر ویلایی اول هاشمیه شیک
قبلیبعدی