رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در رسالت اهواز

ویلایی سراصلی روبروی بانک رفاه..
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در رسالت
ویلایی سراصلی روبروی بانک رفاه..
۲۰۰ متری در رسالت
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
۲۰۰ متری در رسالت
خانه ۲۳۰ متر ۳ خواب تمیز در باهنر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در رسالت
خانه ۲۳۰ متر ۳ خواب تمیز در باهنر
ویلایی ۱۶۰ متری رسالت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در رسالت
ویلایی ۱۶۰ متری رسالت
ویلایی سه خوابه ۲۵۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
ویلایی سه خوابه ۲۵۰ متری
ویلایی ۲۵۰ متری ۳ خواب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
ویلایی ۲۵۰ متری ۳ خواب
ویلایی330متر باهنربراباشگاه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در رسالت
ویلایی330متر باهنربراباشگاه
350متری جهت باشگاه رهن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در رسالت
350متری جهت باشگاه رهن
رهن2خواب95متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در رسالت
رهن2خواب95متری
ویلایی250متری رهن کامل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در رسالت
ویلایی250متری رهن کامل
۲۰۰متری رسالت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
۲۰۰متری رسالت
ویلایی طبقه بالا ۸۵ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
ویلایی طبقه بالا ۸۵ متری
ویلایی سه خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در رسالت
ویلایی سه خوابه
بعدی