رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در نمایشگاه بین المللی مشهد مشهد

رهنو اجاره -نمایشگاه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۶۰متر طبقه۴کوچه ۲متری نهضت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در نمایشگاه بین المللی مشهد
۶۰متر طبقه۴کوچه ۲متری نهضت
آپارتمان با موقعیت مکانی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان با موقعیت مکانی
140متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نمایشگاه بین المللی مشهد
140متری
آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خواب صفر
ودیعه: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان ۱۴۰ متر ۳ خواب صفر
آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۴۰۰
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۴۰۰
۷۵ متری تمیز میدان نمایشگاه یوسفیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان۹۰متردوخوابه
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان۹۰متردوخوابه
اجاره آپارتمان ۹۰متری تمیز/ ارمغان ۶
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در نمایشگاه بین المللی مشهد
اجاره آپارتمان ۹۰متری تمیز/ ارمغان ۶
اپارتمان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان
اپارتمان 75 متری 2 خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 75 متری 2 خواب
۱۰۰ متری / شیک بازسازی شده / دو خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۱۰۰ متری / شیک بازسازی شده / دو خواب
90 متر ارمغان ویو پارک چهل بازه
ودیعه: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 60 متری یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 60 متری یک خوابه
آپارتمان متر،یک خوابه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان متر،یک خوابه
اپارتمان 100 متری ارمغان 1 تمیز و مرتب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
اپارتمان 100 متری ارمغان 1 تمیز و مرتب
آپارتمان ۶۵ متر دوخواب اول نهضت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۷۰ متری نهضت یک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
۷۰ متری نهضت یک
65متری دوخواب تخلیه آزاده 1
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
65متری دوخواب تخلیه آزاده 1
90مترآپارتمان شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
90مترآپارتمان شیک
آپارتمان۹۰متری شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان۹۰متری شیک
نمایشگاه 13/صفر/2خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
نمایشگاه 13/صفر/2خواب
آپارتمان ۸۰متر یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
آپارتمان 65 متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
بعدی