خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در طبرسی شمالی مشهد

55 متر زمین طبرسی شمالی 38 معاوضه با پراید
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طبرسی شمالی
130 متر زمین طبرسی شمالی ۵۶
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در طبرسی شمالی
130 متر زمین طبرسی شمالی ۵۶
زمین ۷ در۷ طبرسی شمالی پنجاه شش
توافقی
۸ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین داخل بافت شترک
توافقی
۹ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین سند دار دارای امکانات دو هکتاری
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین اوقافی
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین قطعه بندی شده و با سند مادر
توافقی
۱۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
۱۵۰۰مترزمین دوکله ملکی مقابل طبرسی ۶۳
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در طبرسی شمالی
۱۵۰۰مترزمین دوکله ملکی مقابل طبرسی ۶۳
زمین به متراژ 150 در طبرسی شمالی روبروی طبرسی 54
توافقی
۱۷ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین۵۰۰متری‌دونبش‌سندملکی‌‌انتهای‌طبرسی‌شمالی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در طبرسی شمالی
زمین۵۰۰متری‌دونبش‌سندملکی‌‌انتهای‌طبرسی‌شمالی
فروش یک هکتارزمین ملکی با اب
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین 50مترمربع
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
زمین دور دیوار در آهنی داره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
زمین آماده ساخت ۱۰۵ متری
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
زمین آماده ساخت ۱۰۵ متری
زمین فروشی مجتمع تک برزش آباد
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
زمین فروشی مجتمع تک برزش آباد
باغ پسته 6 ساله بارده 1850متر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
۵۰۰ متر دور دیوار برق ۳ فاز
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طبرسی شمالی
زمین۵۰۰متری کلاکوب سند ملکی آب چاه پروانه دار
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در طبرسی شمالی
زمین۵۰۰متری کلاکوب سند ملکی آب چاه پروانه دار
زمین دارای سند مجوز .طبرسی شمالی 50متر
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
زمین دارای سند مجوز .طبرسی شمالی 50متر
خانه کلنگی 200 متر زمین
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
خانه کلنگی 200 متر زمین
۱۱۵متر زمین طبرسی شمالی ۵۶ نیکخلق۷
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
زمین طبرسی نظامدوست ۲۸ با پروانه
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در طبرسی شمالی
خانه کلنگی و زمین حدودا 200 متری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی شمالی
خانه کلنگی و زمین حدودا 200 متری
۲۰۰ متر زمین غیر بافت شترک
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طبرسی شمالی
بعدی