خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در بلوار توس مشهد

۱۳۹متر...شاهنامه
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار توس
زمین توس۳۳کشف
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار توس
زمین توس۳۳کشف
فروش زمین دور دیوار
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بلوار توس
فروش زمین دور دیوار
زمین ملکی
توافقی
۶ ساعت پیش در بلوار توس
زمین 700 متر واقع در شاهنامه
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بلوار توس
زمین دور دیوارامرغان توس
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بلوار توس
زمین دور دیوارامرغان توس
زمین180معاوضه یانقدی
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در بلوار توس
زمین و چهار دیواری
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار توس
زمین و چهار دیواری
زمین باغ ویلا
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بلوار توس
زمین و چهاردیواری ۴۹۶ متری داخل مجتمع ویلایی سندار
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار توس
زمین و چهاردیواری ۴۹۶ متری داخل مجتمع ویلایی سندار
زمین و چهاردیواری ملکی ۴۹۹ متری داخل مجتمع ویلایی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار توس
زمین و چهاردیواری ملکی ۴۹۹ متری داخل مجتمع ویلایی
زمین باغ ویلا روستا ماریان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار توس
زمین دور دیوار با استخر ۵۰۰ متر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار توس
زمین دور دیوار با استخر ۵۰۰ متر
زمین ۱۰۰۰ متری دو ممر فردوسی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بلوار توس
زمین باغئ دور دیوار۵۲۰متری ،سندملکی،اب مدار
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار توس
زمین باغئ دور دیوار۵۲۰متری ،سندملکی،اب مدار
زمین ۵۰۰ متری پشت آرامگاه فردوسی
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار توس
زمین ۵۰۰ متری پشت آرامگاه فردوسی
زمین ۵۱۰متری
توافقی
۹ ساعت پیش در بلوار توس
زمین و باغ فروشی معاوضه با خوردو هم داریم
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار توس
زمین و باغ فروشی معاوضه با خوردو هم داریم
زمین باآب وسند شاهنامه
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بلوار توس
زمین باآب وسند شاهنامه
زمین۵۰۰ متری/سند ملکی/اب و برق/زاک
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار توس
زمین۵۰۰ متری/سند ملکی/اب و برق/زاک
شاهنامه ۷۶ دارای اب و برق قولنامه دهیاری
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار توس
شاهنامه ۷۶  دارای اب و برق قولنامه دهیاری
زمین فروشی روبه روی بازار پرندگان جدید
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار توس
سند ملکی شاهنامه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بلوار توس
سند ملکی شاهنامه
زمین چهار دیواری جهت ساخت باغ ویلا
توافقی
۱۰ ساعت پیش در بلوار توس
زمین چهار دیواری جهت ساخت باغ ویلا
بعدی