خرید و فروش املاک اداری، تجاری در سیدخندان تهران

آپارتمان سند اداری بازسازی شده کامل
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیدخندان
آپارتمان سند اداری بازسازی شده کامل
۲۹ متر کف ۱۵ متر باکلن سندی
توافقی
۱۱ ساعت پیش در سیدخندان
۲۹ متر کف ۱۵ متر باکلن سندی
آپارتمان موقعیت اداری ، ۱۵۰ متری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در سیدخندان
آپارتمان موقعیت اداری ، ۱۵۰ متری
۴۹ متر/نقلی/ سند اداری/
۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
۴۹ متر/نقلی/ سند اداری/
150 متر موقعیت / سیدخندان / خواجه عبدالله
۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
مغازه 52 متر /سیدخندان / خواجه عبدالله
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
مغازه 20 متر / خواجه عبدالله / تیسفون
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
20 متر خواجه عبداله
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
مغازه 15 متر بر خیابان اصلی ملکیت و سرقفلی
توافقی
۱۶ ساعت پیش در سیدخندان
مغازه 15 متر بر خیابان اصلی ملکیت و سرقفلی
فروش مطب دندانپزشکی فعال
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیدخندان
فروش مطب دندانپزشکی فعال
آپارتمان با موقعیت اداری ۸۲ متر
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیدخندان
خواجه عبدالله ۸۶ متر آپارتمان موقیعت اداری
۶,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
خواجه عبدالله ۸۶ متر آپارتمان موقیعت اداری
سیدخندان شریعتی ۱۰۳ متر با موقعیت اداری
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیدخندان
سیدخندان شریعتی ۱۰۳ متر با موقعیت اداری
۷۸متر/خواجه عبدالله /ملکیت وسرقفلی/خشکشویی فعال
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان موقعیت اداری
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
آپارتمان موقعیت اداری
شمال سیدخندان( بر اصلی شریعتی) ٨٠ متر
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
شمال سیدخندان( بر اصلی شریعتی) ٨٠ متر
روبروی پارک برشریعتی ۱۰۷متر
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیدخندان
مغازه ۶ متر بر شریعتی بغل مترو
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سیدخندان
مغازه ۶ متر بر شریعتی بغل مترو
سرقفلی 33 متر مغازه تجاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سیدخندان
سرقفلی 33 متر مغازه تجاری
معاوضه 52 متر ملکیت سرقفلی خواجه عبدالله انصاری
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
معاوضه 52 متر ملکیت سرقفلی خواجه عبدالله انصاری
مغازه ۲۰ متر خواجه عبداله
توافقی
آژانس املاک در سیدخندان
بر پل سیدخندان(۸۵ متر ،فول امکانات )
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیدخندان
بر پل سیدخندان(۸۵ متر ،فول امکانات )
مستغلات با ۲۴۰ مترزمین ۴ طبقه
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیدخندان
مستغلات با ۲۴۰ مترزمین ۴ طبقه
82 متر موقعیت اداری سیدخندان
۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیدخندان
بعدی