رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در تهرانپارس غربی تهران

۹۰متر مغازه تهرانپارس
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهرانپارس غربی
مغازه ۵۵ متر بر اصلی جهت میوه فروشی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
مغازه ۵۵ متر بر اصلی جهت میوه فروشی
مغازه ۶۰ متر بر ۴
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
مغازه ۶۰ متر بر ۴
یک واحداداری در2طبقه80متری (اداری)
ودیعه: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
یک واحداداری در2طبقه80متری (اداری)
اتاق مناسب همکار پزشک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
اتاق مناسب همکار پزشک
۸۵متر موقعیت اداری ۲خواب فلکه دوم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
۸۵متر موقعیت اداری ۲خواب فلکه دوم
400 متر ویلایی جهت آموزشگاه
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
400 متر ویلایی جهت آموزشگاه
واگذاری کافه رستوران با تمام وسایل تهرانپارس
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۳ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
واگذاری کافه رستوران با تمام وسایل تهرانپارس
فلکه اول تهرانپارس رهن و اجاره اداری ۱۱۷متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
فلکه اول تهرانپارس رهن و اجاره اداری ۱۱۷متر
بدون تردد و حضور شما صرفا جهت معرفی به جایی
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
زیر بنا هفتاد متر ارتفاع چهار متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۷۰مترباموقعیت اداری ۱۰پله به زیرباسابقه خیاطی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فوری مشاور املاک در تهرانپارس غربی
85 متر موقعیت اداری تهرانپارس
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
85 متر موقعیت اداری تهرانپارس
باشگاه ورزشی تهرانپارس
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
باشگاه ورزشی تهرانپارس
۱۲۰ متر فول براصلی شیک
ودیعه: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
۱۲۰ متر فول براصلی شیک
۵۰متر تهران نو سه دهنه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
۵۰متر تهران نو سه دهنه
250 متر بر اصلی تهرانپارس
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
100متر دفترکار تیرانداز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در تهرانپارس غربی
100متر دفترکار تیرانداز
90 متر فلکه اول تهرانپارس
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
196 غربی مناسب تمامی مشاغل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
موقعیت اداری تهرانپارس غربی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری مشاور املاک در تهرانپارس غربی
موقعیت اداری تهرانپارس غربی
100متر اداری تهرانپارس غربی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
100متر اداری تهرانپارس غربی
95 اداری تهرانپارس
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تهرانپارس غربی
95 اداری  تهرانپارس
تهرانپارس واحد ۸۵ متری اداری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در تهرانپارس غربی
تهرانپارس واحد ۸۵ متری اداری
بعدی