رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهرک شهید رجایی مشهد

واگذاری مغازه روسری جوراب
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شهید رجایی
واگذاری مغازه روسری جوراب
۲۵ متر مغازه حاشیه فولادی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شهید رجایی
اجاره مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری دائم 180 متر در شهرک شهید رجایی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری دائم 180 متر در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری دائم در بلوار حر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
یک مغازه ۱۶ متری به رهن و اجاره حاشیه خیابان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
یک مغازه ۱۶ متری به رهن و اجاره حاشیه خیابان
واگذاری مغازه یخچال سازی و تعمیرات لوازم خانگی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه یاانباری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه یاانباری
مغازه تجاری با موقعیت مکانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۴۰ متری خیابان حر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۶متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۶متری
مغازه 50 متری حاشیه اصلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه متراژ۲۵ متر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه متراژ۲۵ متر
مغازه جهت انبار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۰متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۰متری
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه رهن واجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
بعدی