رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بهار کرج

رهن و اجاره پاساژ آزادی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در بهار
مغازه لوازم تحریر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بهار
مغازه لوازم تحریر
اجاره مغازه ۳۵ متر مغازه خیابان بهار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهار
۳۵متری بر بهار
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در بهار
۳۵متری بر بهار
اجاره زیر زمین تجاری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار
اجاره مغازه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار
بوفه باشگاه فعال
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار
بوفه باشگاه فعال
۱۶متر مغازه خیابان بهار خ فروغی با فضاودیدعالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار
مغازهدوطبقه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار
رستوران با سابقه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار
مغازه طبقه دوم پاساژ عطرزاده میدان شهدا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهار
مغازه طبقه دوم پاساژ عطرزاده میدان شهدا
مطبخ در حال فعالیت ۱۵۰ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بهار
مطبخ در حال فعالیت ۱۵۰ متری
بعدی