رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مهرشهر - فاز ۳ کرج

مغازه اجاره
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۳
مغازه اجاره
١٥٠ متر تجاری بر بلوار ارم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در مهرشهر - فاز ۳
١٥٠ متر تجاری بر بلوار ارم
اجاره مغاز ۷۰۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۳
اجاره مغاز ۷۰۰ متری
مغازه مهرشهر بلوار شهرداری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
مغازه مهرشهر بلوار شهرداری
۵۰۰ تجاری بالکن محوطه فاز ۳
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
رهن و اجاره مغازه ۷۵۰ متری فاز ۳ مهرشهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
رهن و اجاره مغازه ۷۵۰ متری فاز ۳ مهرشهر
مغازه ۶۳متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
مغازه 40متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
مهرشهر فاز 3
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
مهرشهر فاز 3
مغازه ۱۶۰ متری بلوار ارم مهرشهر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در مهرشهر - فاز ۳
مغازه ۱۶۰ متری بلوار ارم مهرشهر
رهن مغازه ۵۰۰ متری نوساز فاز ۳ مهرشهر
ودیعه: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مهرشهر - فاز ۳
بعدی